Nowy DAF XF „Pure Excellence” został wybrany „Ciężarówką Roku 2018” w Polsce przez czytelników miesięcznika „Polski Traker”.

Pomimo specjalistycznych szkoleń, które powinni przechodzić wszyscy kierowcy, zdarzają się nam naprawy autocystern/silosów/cystern po implozjach spowodowanych podciśnieniem.

Kierowca zahaczył o linię wysokiego napięcia podczas rozładunku.

Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt zmiany ustawy dot. nadzoru nad badaniami technicznymi.

"Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i obecnie proceduje projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt przewiduje stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych, jak również prowadzeniem działalności w tym zakresie" - informuje Chodkiewicz w odpowiedzi na interpelację poselską. "Rozwiązanie takie przewiduje powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w całości spraw związanych z zarządzaniem i nadzorem nad systemem badań technicznych pojazdów, w tym m.in. ustanowienie Dyrektora TDT jako organu nadzoru nad badaniami technicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi SKP, nadawanie uprawnień diagnostom przez Dyrektora TDT oraz utworzenie i prowadzenie przez Dyrektora TDT centralnego rejestru diagnostów, centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP i centralnego rejestru ośrodków szkolenia diagnostów" - wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz

Warunki do uzyskania licencji transportowej

Film przedstawiający jak wygląda dzień pracy kierowcy.

Kierowca wyjaśnia sposób w jaki rozładowuje się cementonaczepę