Pomimo specjalistycznych szkoleń, które powinni przechodzić wszyscy kierowcy, zdarzają się nam naprawy autocystern/silosów/cystern po implozjach spowodowanych podciśnieniem.

Kierowca zahaczył o linię wysokiego napięcia podczas rozładunku.

Artykuł 8 ust. 8 rozporządzenia UE nr 561/2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 20 października 2006 r.

Warunki do uzyskania licencji transportowej

Film przedstawiający jak wygląda dzień pracy kierowcy.

Kierowca wyjaśnia sposób w jaki rozładowuje się cementonaczepę

Security industry ...

Rozładunek silosa za oceanem.