Kierowca wyjaśnia sposób w jaki rozładowuje się silonaczepę

Kierowca wyjaśnia sposób w jaki rozładowuje się cementonaczepę

film po angielsku

(źródło: youtube.com)