Polscy przewoźnicy wciąż mocni w Europie

Nadwyżka Polski w usługach transportowych na rynku wewnątrzwspólnotowym wyniosła ponad 3,7 mld euro.

Dane opublikowane przez NBP wskazują na to, że polscy przewoźnicy są odporni na wprowadzone regulacje dot. minimalnej stawki godzinowej w niektórych krajach.