Implozja zbiornika ciśnieniowego

Pomimo specjalistycznych szkoleń, które powinni przechodzić wszyscy kierowcy, zdarzają się nam naprawy autocystern/silosów/cystern po implozjach spowodowanych podciśnieniem.

Niektórzy kierowcy, czasami z niewiedzy, a czasami z roztargnienia zapominają otworzyć zawór wentylujący zbiornik ciśnieniowy po myciu silosa lub cysterny gorącą wodą. Gdy temperatura wewnątrz, po myciu, szybko spada, a zawór wentylujący nie jest otwarty, jest wielce prawdopodobne, że zbiornik ulegnie implozji. Niebezpieczeństwo jest o wiele większe zimą, gdy różnica między temperaturą powietrza w zbiorniku po myciu, a temperaturą powietrza atmosferycznego jest znacznie większa niż latem.

Poniżej możecie państwo zobaczyć demontrację tego zjawiska. Eksperyment został przeprowadzony na zbiorniku ciśnieniowym na podwoziu kolejowym. Właściwości fizyczne samego zbiornika nie różnią się dużo od właściwości zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na podwoziach samochodowych.

źródło: youtube.com