Prawne

Stacje Kontroli Pojazdów pod nadzorem TDT

Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt zmiany ustawy dot. nadzoru nad badaniami technicznymi.

"Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i obecnie proceduje projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt przewiduje stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów,

Więcej artykułów…