Brytyjczycy też będą karali za spanie w kabinach

Artykuł 8 ust. 8 rozporządzenia UE nr 561/2006

Artykuł 8 ust. 8 rozporządzenia UE nr 561/2006 w sprawie harmonizacji wybranych przepisów socjalnych o transporcie drogowym mówi, że w kabinie można spędzać jedynie dzienne i skrócone przerwy tygodniowe.

Po krajach takich jak Francja, Blegia czy Niemcy Wielka Brytania wprowadziła sankcje za nieprzestrzeganie w/w przepisy dotyczącego wykonywania przerw tygodniowych.

Od 1 listopada włącznie kierowca spędzający 45 godzinną pauzę w kabinie pojazdu, podczas kontroli przez brytyjskie służby, zostanie ukarany grzywną do wysokości 300 funtów.