Posiadamy specjalistyczne urządzenia, które umożliwiają nam sprawny załadunek, rozładunek, oraz przeładunek materiałów sypkich z oktabin (octabin, bulk box, bulk bin, skid box) do big bagów lub naczep typu silos, oraz przeładunek z naczep typu silos do oktabin lub big-bagów. Posiadając obszerne zaplecze magazynowe, oraz specjalistyczne zestawy TIR do transportu materiałów sypkich, jesteśmy w stanie zagwarantować sprawny przeładunek, magazynowanie, konfekcjonowanie, materiałów sypkich w silosach lub oktabinach/big bagach, prowadzenie pełnej księgowości magazynowej i dostawy do odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem wyznaczonym przez zleceniodawcę 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.