• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/aleksy82/smiala.com/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 290

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/aleksy82/smiala.com/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 290
Pompy do Betonu - bezpieczeństwo pracy

Pompy do Betonu - bezpieczeństwo pracy

     A. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWCÓW
1.     Środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny (z wyłączeniem koloru
czerwonego i białego), okulary ochronne, obuwie ochronne kategorii S3,
rękawice robocze przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odzież
roboczą (w tym spodnie z długimi nogawkami) o intensywnej widzialności
– min. II kat lub kamizelka ostrzegawcza, dodatkowe środki ochronne
zgodne z kartą charakterystyki np. mieszanki betonowej lub chemii
dodawanej na budowie i oceną ryzyka zawodowego.
2.     Na terenie budowy w poruszającym się pojeździe należy mieć zapięte pasy
bezpieczeństwa oraz włączone światła mijania.
3.     Zabrania się przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie
w miejscach oznakowanych: „TU WOLNO PALIĆ”.
4.     Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia
i obsługi pojazdu bez użycia zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
5.     W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB radio, kierowca
powinien zatrzymać pojazd. Zabrania się rozmowy przez CB radio podczas
prowadzenia pojazdu.
6.     Kierowca ma obowiązek odstąpienia od wykonywania czynności – prawo
powstrzymania się od pracy, gdy warunki nie pozwalają na wykonanie jej
w sposób bezpieczny.
7.     Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierownictwa
budowy.
8.     Wszystkie niebezpieczne sytuacje lub awarie należy niezwłocznie zgłosić
kierownictwu budowy.
9.     Przestrzegać norm czasu pracy i jazdy.
10.     Zalecane oświetlenie w sytuacjach awaryjnych (np. latarka w kabinie kierowcy).
     UWAGA
Odpowiedzialność prawną za właściwe wykonanie i wdrożenie zaleceń, ponosi
zawsze właściciel pojazdu/instalacji.
1
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA
BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie
bezpieczeństwa pracy podczas transportu i podawania mieszanki betonowej.
W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
•    zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•    jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•    pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.
STANDARD BHP
14.8
Stowarzyszenie Producentów
Betonu Towarowego
w Polsce
Sprawne elementy blokujące tylną
klapę
Źródło: archiwum IVECO POLSKA Sp. z o.o.
Kierowcy wolno rozpocząć jazdę
po upewnieniu się, że skrzynia
samowyładowcza została opuszczona
po rozładunku
2
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     B.    ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
1.     Akustyczny sygnał cofania.
2.     Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V).
3.     Boczne barierki bezpieczeństwa.
4.     Kliny pod koła (2 szt.).
5.     Trójkąt ostrzegawczy.
6.     Elementy odblaskowe (dwa prostokąty z tyłu).
7.     Tylna bariera przeciwnajazdowa.
8.     Lampa błyskowa koloru żółtego, przeznaczona do użytkowania przez pojazd
wykonujący inne prace na drodze, widoczna z każdej strony pojazdu.
9.     Gumowe okładziny przeciwpoślizgowe na wszystkie pedały.
     C.    ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SPECJALISTYCZNEJ
ZABUDOWY PODAJĄCEJ MIESZANKĘ BETONOWĄ
Pojazdy samowyładowcze
1.     Plandeka zgodna ze specyfikacją producenta.
2.     Pomost do plandekowania z barierką.
3.     Oryginalne, sprawne narzędzia do plandekowania.
4.     Sprawne elementy blokujące tylną klapę.
5.     Kierowcy wolno rozpocząć jazdę po upewnieniu się, że skrzynia
samowyładowcza została opuszczona po rozładunku.
11.     Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator
betonomieszarki:
•     prawo jazdy,
•     dowód rejestracyjny,
•     potwierdzenie polisy OC,
•     dokument przewozowy,
•     wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
(dawnej: wypis z licencji).
12.     Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator
mobilnych pomp do mieszanki betonowej:
•     prawo jazdy,
•     książeczkę uprawnień operatora,
•     dowód rejestracyjny,
•     potwierdzenie polisy OC,
•     świadectwo dopuszczenia maszyny do pracy wydawane przez TDT
(Transportowy Dozór Techniczny).
Plandeka zgodna ze specyfikacją
producenta
Oryginalne, sprawne narzędzia
do plandekowania
Pomost do plandekowania z barierką
3
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
Pompy do betonu
1.     Oznakowanie zlokalizowane na każdej podporze, informujące o nacisku
generowanym przez nią na podłoże.
2.     Wyłącznik zatrzymania awaryjnego.
3.     Osłony elementów obrotowych.
4.     Krata zabezpieczająca w koszu pompy do betonu.
5.     Podkłady pod podpory pompy.
Betonomieszarki
1.     Osłony elementów ruchomych (np. wałek odbioru mocy, obudowy rolek
bębna, pierścienia końcowego mieszalnika i otworu wlotowego).
2.     Platforma inspekcyjna z barierkami i drabiną.
Podkłady pod podpory pompy
Platforma inspekcyjna z barierkami
i drabiną
Oznakowanie zlokalizowane
na każdej podporze, informujące
o nacisku generowanym przez nią
na podłoże
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
Osłony elementów obrotowych
Krata zabezpieczająca w koszu
pompy do betonu
Źródło: archiwum JUNJIN POLSKA Sp. z o.o.
Źródło: archiwum VOLVO POLSKA Sp. z o.o.
4
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     D.    WYMAGANIA DLA MIEJSC ROZŁADUNKU
1.     Szerokość jezdni drogi dojazdowej:
•     jednokierunkowa – nie mniej niż 3 m,
•     dwukierunkowa – nie mniej niż 6 m.
2.     Minimalna wysokość dojazdu – 4 m.
3.     Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów: nie mniej niż 1 m
od stabilnej krawędzi terenu, poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu
[T – patrz: Rys. 1] (informacja kierownika budowy), ale nie mniej niż 2 m
od krawędzi skarpy, osuwiska czy nieobudowanego wykopu.
4.     Odległość bezpieczeństwa od linii energetycznych w zależności od ich
napięcia:
Szerokość H [m] strefy niebezpiecznej dla linii o napięciu:
do 1 kV od 1 do 15 kV od 15 do 30 kV od 30 do 110 kV powyżej 110 kV
3 5 10 15 30
     Zmiany powyższych odległości są możliwe na podstawie pisemnych
uzgodnień z zakładem energetycznym i prowadzenia robót pod nadzorem
uprawnionej osoby.
5.     Podłoże utwardzone, stabilne o odpowiedniej nośności (informacja –
kierownik budowy).
6.     Zapewnienie ze strony kierownika budowy dotyczące tzw. „hakowego” –
w przypadku rozładunku mieszanki betonowej za pomocą kosza.
7.     Obsługa maszyn budowlanych (betonomieszarki, samochody
samowyładowcze, pompy do betonu) może być wykonywana jedynie przez
osoby posiadające stosowne uprawnienia.
8.     Utwardzony i równy plac do rozładunku.
9.     Odpowiednia wielkość placu do rozładunku, pozwalająca na bezpieczne
manewry cofania i podniesienia skrzyni.
10.     Odpowiednio oświetlone miejsce rozładunku.
11.     Stanowisko rozstawienia pompy: obszar stanowiska musi zapewnić pełne
rozłożenie podpór z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów,
skarp, linii energetycznych, rusztowań, budynków, słupów, drzew, itp.
(patrz: Rys. 2).
12.     Widoczność: operator powinien posiadać pełny ogląd zasięgu pracy
wysięgnika. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić udział
drugiej osoby – obserwatora-sygnalisty.
13.     Podłoże: utwardzone, stabilne, obciążenie podpory – zgodnie
z dokumentacją eksploatacyjną pompy (informacja – od kierownika budowy
o nośności gruntu), równe – maksymalne dopuszczalne nachylenie – 3°.
14.     Zabezpieczenie obszaru roboczego: widoczne oznakowanie miejsca pracy
maszyny, ostrzegające inne osoby oraz inne pojazdy w ruchu.
15.     Warunki atmosferyczne: zakaz operowanie wysięgiem pompy podczas
wyładowań atmosferycznych (burze) oraz w przypadku wiatru, którego
siła przekracza normy wynikające z dokumentacji eksploatacyjnej
poszczególnych pomp.
16.     Zapewnienie tzw. pomocnika do operowania wężem ze strony kierownika
budowy – przy każdym podawaniu mieszanki betonowej.
17.     Czyszczenie i mycie sprzętu należy prowadzić wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych i oznakowanych znakiem (Rys. 3) lub poza terenem
budowy.
18.     Przed wyjazdem kierowca jest zobowiązany sprawdzić czystość pojazdu
i zamocowanie leja, itp.
19.     W razie utrudnionego wyjazdu z placu budowy kierownik budowy jest
zobowiązany zapewnić osobę do pomocy przy wyjeździe.
Grunt niestabilny
nie mniej niż dwie głębokości
wykopu.
W przypadku gruntu niestabilnego
należy zapewnić podkłady pod
podpory w postaci płyt betonowych.
Rys. 1. Bezpieczna odległość od
skarp, osuwisk i wykopów
Rys. 2. Stanowisko rozstawienia
pompy
Rys. 3. Oznakowanie miejsc
wyznaczonych do mycia i czyszczenia
sprzętu
Grunt stabilny
nie mniej niż 2 m od krawędzi,
odległość podpory od pochylenia
ściany wykopu T – nie mniejsza niż
głębokość wykopu.
5
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     E.    ZABRONIONE JEST:
1.     Przeładowywanie pojazdów samowyładowczych powyżej DMC podczas
załadunku.
2.     Wwożenie pasażerów na teren budowy, za wyjątkiem osób upoważnionych
przez dostawcę (np. drugi kierowca, pomocnik).
3.     Przebywanie na/lub pod skrzynią ładunkową i w jej obrębie podczas
załadunku i wyładunku.
4.     Zakładanie oraz składanie plandeki inaczej niż z poziomu podestu – tylko
i wyłącznie przy użyciu przeznaczonych do tego celu narzędzi.
5.     Wychylania się poza barierki podestów.
6.     Opuszczanie stanowiska rozładunku z uniesiona skrzynią ładunkową
po zakończonym operacji rozładunku.
7.     Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu
mieszanki betonowej.
8.     Przenoszenie, rozbieranie lub przedłużanie przewodów bez wyłączenia
pompy i zredukowania ciśnienia w przewodach – do poziomu ciśnienia
atmosferycznego.
9.     Udrażnianie przewodu pompy w razie zatkania, zwłaszcza przepychanie go
od strony wylotu Niedopuszczalne jest oddziaływanie w jakikolwiek sposób
na rurociąg, w którym znajduje się mieszanka betonowa pod ciśnieniem.
10.     Rozłączanie i czyszczenie przewodów pompy bez stosowania środków
ochrony indywidualnej.
11.     Zwiększanie ciśnienia w przewodach pompy ponad wartość dopuszczalną.