• +48 602716551
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 06:00 - 20:00

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/aleksy82/pl.magnumchorula.pl/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 290

Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/aleksy82/pl.magnumchorula.pl/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 290
Pompy do Betonu - bezpieczeństwo pracy

     A. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWCÓW
1.     Środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny (z wyłączeniem koloru
czerwonego i białego), okulary ochronne, obuwie ochronne kategorii S3,
rękawice robocze przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odzież
roboczą (w tym spodnie z długimi nogawkami) o intensywnej widzialności
– min. II kat lub kamizelka ostrzegawcza, dodatkowe środki ochronne
zgodne z kartą charakterystyki np. mieszanki betonowej lub chemii
dodawanej na budowie i oceną ryzyka zawodowego.
2.     Na terenie budowy w poruszającym się pojeździe należy mieć zapięte pasy
bezpieczeństwa oraz włączone światła mijania.
3.     Zabrania się przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie
w miejscach oznakowanych: „TU WOLNO PALIĆ”.
4.     Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia
i obsługi pojazdu bez użycia zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
5.     W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB radio, kierowca
powinien zatrzymać pojazd. Zabrania się rozmowy przez CB radio podczas
prowadzenia pojazdu.
6.     Kierowca ma obowiązek odstąpienia od wykonywania czynności – prawo
powstrzymania się od pracy, gdy warunki nie pozwalają na wykonanie jej
w sposób bezpieczny.
7.     Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierownictwa
budowy.
8.     Wszystkie niebezpieczne sytuacje lub awarie należy niezwłocznie zgłosić
kierownictwu budowy.
9.     Przestrzegać norm czasu pracy i jazdy.
10.     Zalecane oświetlenie w sytuacjach awaryjnych (np. latarka w kabinie kierowcy).
     UWAGA
Odpowiedzialność prawną za właściwe wykonanie i wdrożenie zaleceń, ponosi
zawsze właściciel pojazdu/instalacji.
1
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA
BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie
bezpieczeństwa pracy podczas transportu i podawania mieszanki betonowej.
W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
•    zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•    jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•    pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.
STANDARD BHP
14.8
Stowarzyszenie Producentów
Betonu Towarowego
w Polsce
Sprawne elementy blokujące tylną
klapę
Źródło: archiwum IVECO POLSKA Sp. z o.o.
Kierowcy wolno rozpocząć jazdę
po upewnieniu się, że skrzynia
samowyładowcza została opuszczona
po rozładunku
2
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     B.    ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
1.     Akustyczny sygnał cofania.
2.     Lusterka (panoramiczne klasy VI, lusterka boczne klasy IV i V).
3.     Boczne barierki bezpieczeństwa.
4.     Kliny pod koła (2 szt.).
5.     Trójkąt ostrzegawczy.
6.     Elementy odblaskowe (dwa prostokąty z tyłu).
7.     Tylna bariera przeciwnajazdowa.
8.     Lampa błyskowa koloru żółtego, przeznaczona do użytkowania przez pojazd
wykonujący inne prace na drodze, widoczna z każdej strony pojazdu.
9.     Gumowe okładziny przeciwpoślizgowe na wszystkie pedały.
     C.    ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA DLA SPECJALISTYCZNEJ
ZABUDOWY PODAJĄCEJ MIESZANKĘ BETONOWĄ
Pojazdy samowyładowcze
1.     Plandeka zgodna ze specyfikacją producenta.
2.     Pomost do plandekowania z barierką.
3.     Oryginalne, sprawne narzędzia do plandekowania.
4.     Sprawne elementy blokujące tylną klapę.
5.     Kierowcy wolno rozpocząć jazdę po upewnieniu się, że skrzynia
samowyładowcza została opuszczona po rozładunku.
11.     Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator
betonomieszarki:
•     prawo jazdy,
•     dowód rejestracyjny,
•     potwierdzenie polisy OC,
•     dokument przewozowy,
•     wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
(dawnej: wypis z licencji).
12.     Zestawienie dokumentów, które winien przy sobie posiadać operator
mobilnych pomp do mieszanki betonowej:
•     prawo jazdy,
•     książeczkę uprawnień operatora,
•     dowód rejestracyjny,
•     potwierdzenie polisy OC,
•     świadectwo dopuszczenia maszyny do pracy wydawane przez TDT
(Transportowy Dozór Techniczny).
Plandeka zgodna ze specyfikacją
producenta
Oryginalne, sprawne narzędzia
do plandekowania
Pomost do plandekowania z barierką
3
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
Pompy do betonu
1.     Oznakowanie zlokalizowane na każdej podporze, informujące o nacisku
generowanym przez nią na podłoże.
2.     Wyłącznik zatrzymania awaryjnego.
3.     Osłony elementów obrotowych.
4.     Krata zabezpieczająca w koszu pompy do betonu.
5.     Podkłady pod podpory pompy.
Betonomieszarki
1.     Osłony elementów ruchomych (np. wałek odbioru mocy, obudowy rolek
bębna, pierścienia końcowego mieszalnika i otworu wlotowego).
2.     Platforma inspekcyjna z barierkami i drabiną.
Podkłady pod podpory pompy
Platforma inspekcyjna z barierkami
i drabiną
Oznakowanie zlokalizowane
na każdej podporze, informujące
o nacisku generowanym przez nią
na podłoże
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego
Osłony elementów obrotowych
Krata zabezpieczająca w koszu
pompy do betonu
Źródło: archiwum JUNJIN POLSKA Sp. z o.o.
Źródło: archiwum VOLVO POLSKA Sp. z o.o.
4
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     D.    WYMAGANIA DLA MIEJSC ROZŁADUNKU
1.     Szerokość jezdni drogi dojazdowej:
•     jednokierunkowa – nie mniej niż 3 m,
•     dwukierunkowa – nie mniej niż 6 m.
2.     Minimalna wysokość dojazdu – 4 m.
3.     Bezpieczna odległość od skarp, osuwisk i wykopów: nie mniej niż 1 m
od stabilnej krawędzi terenu, poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu
[T – patrz: Rys. 1] (informacja kierownika budowy), ale nie mniej niż 2 m
od krawędzi skarpy, osuwiska czy nieobudowanego wykopu.
4.     Odległość bezpieczeństwa od linii energetycznych w zależności od ich
napięcia:
Szerokość H [m] strefy niebezpiecznej dla linii o napięciu:
do 1 kV od 1 do 15 kV od 15 do 30 kV od 30 do 110 kV powyżej 110 kV
3 5 10 15 30
     Zmiany powyższych odległości są możliwe na podstawie pisemnych
uzgodnień z zakładem energetycznym i prowadzenia robót pod nadzorem
uprawnionej osoby.
5.     Podłoże utwardzone, stabilne o odpowiedniej nośności (informacja –
kierownik budowy).
6.     Zapewnienie ze strony kierownika budowy dotyczące tzw. „hakowego” –
w przypadku rozładunku mieszanki betonowej za pomocą kosza.
7.     Obsługa maszyn budowlanych (betonomieszarki, samochody
samowyładowcze, pompy do betonu) może być wykonywana jedynie przez
osoby posiadające stosowne uprawnienia.
8.     Utwardzony i równy plac do rozładunku.
9.     Odpowiednia wielkość placu do rozładunku, pozwalająca na bezpieczne
manewry cofania i podniesienia skrzyni.
10.     Odpowiednio oświetlone miejsce rozładunku.
11.     Stanowisko rozstawienia pompy: obszar stanowiska musi zapewnić pełne
rozłożenie podpór z zachowaniem bezpiecznej odległości od wykopów,
skarp, linii energetycznych, rusztowań, budynków, słupów, drzew, itp.
(patrz: Rys. 2).
12.     Widoczność: operator powinien posiadać pełny ogląd zasięgu pracy
wysięgnika. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić udział
drugiej osoby – obserwatora-sygnalisty.
13.     Podłoże: utwardzone, stabilne, obciążenie podpory – zgodnie
z dokumentacją eksploatacyjną pompy (informacja – od kierownika budowy
o nośności gruntu), równe – maksymalne dopuszczalne nachylenie – 3°.
14.     Zabezpieczenie obszaru roboczego: widoczne oznakowanie miejsca pracy
maszyny, ostrzegające inne osoby oraz inne pojazdy w ruchu.
15.     Warunki atmosferyczne: zakaz operowanie wysięgiem pompy podczas
wyładowań atmosferycznych (burze) oraz w przypadku wiatru, którego
siła przekracza normy wynikające z dokumentacji eksploatacyjnej
poszczególnych pomp.
16.     Zapewnienie tzw. pomocnika do operowania wężem ze strony kierownika
budowy – przy każdym podawaniu mieszanki betonowej.
17.     Czyszczenie i mycie sprzętu należy prowadzić wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych i oznakowanych znakiem (Rys. 3) lub poza terenem
budowy.
18.     Przed wyjazdem kierowca jest zobowiązany sprawdzić czystość pojazdu
i zamocowanie leja, itp.
19.     W razie utrudnionego wyjazdu z placu budowy kierownik budowy jest
zobowiązany zapewnić osobę do pomocy przy wyjeździe.
Grunt niestabilny
nie mniej niż dwie głębokości
wykopu.
W przypadku gruntu niestabilnego
należy zapewnić podkłady pod
podpory w postaci płyt betonowych.
Rys. 1. Bezpieczna odległość od
skarp, osuwisk i wykopów
Rys. 2. Stanowisko rozstawienia
pompy
Rys. 3. Oznakowanie miejsc
wyznaczonych do mycia i czyszczenia
sprzętu
Grunt stabilny
nie mniej niż 2 m od krawędzi,
odległość podpory od pochylenia
ściany wykopu T – nie mniejsza niż
głębokość wykopu.
5
STANDARD BHP
14.8
MASZYNY DO TRANSPORTU I PODAWANIA BETONU – WYMAGANIA MINIMALNE
     E.    ZABRONIONE JEST:
1.     Przeładowywanie pojazdów samowyładowczych powyżej DMC podczas
załadunku.
2.     Wwożenie pasażerów na teren budowy, za wyjątkiem osób upoważnionych
przez dostawcę (np. drugi kierowca, pomocnik).
3.     Przebywanie na/lub pod skrzynią ładunkową i w jej obrębie podczas
załadunku i wyładunku.
4.     Zakładanie oraz składanie plandeki inaczej niż z poziomu podestu – tylko
i wyłącznie przy użyciu przeznaczonych do tego celu narzędzi.
5.     Wychylania się poza barierki podestów.
6.     Opuszczanie stanowiska rozładunku z uniesiona skrzynią ładunkową
po zakończonym operacji rozładunku.
7.     Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu
mieszanki betonowej.
8.     Przenoszenie, rozbieranie lub przedłużanie przewodów bez wyłączenia
pompy i zredukowania ciśnienia w przewodach – do poziomu ciśnienia
atmosferycznego.
9.     Udrażnianie przewodu pompy w razie zatkania, zwłaszcza przepychanie go
od strony wylotu Niedopuszczalne jest oddziaływanie w jakikolwiek sposób
na rurociąg, w którym znajduje się mieszanka betonowa pod ciśnieniem.
10.     Rozłączanie i czyszczenie przewodów pompy bez stosowania środków
ochrony indywidualnej.
11.     Zwiększanie ciśnienia w przewodach pompy ponad wartość dopuszczalną.


Warunki do uzyskania licencji transportowej

Warunki do uzyskania licencji transportowej

21 października 2009 roku został przyjęty pakiet rozporządzeń unijnych wprowadzających małą rewolucję na unijnym rynku transportowym. Są to przypomnijmy:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51);
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72);
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88).

Uprawnienia do wykonywania działalności przewozowej
Nowe przepisy przyniosą dla naszych przedsiębiorców sporo zmian. Wśród najważniejszych na pierwszym miejscu należy wymienić nowe rodzaje uprawnień wymaganych od przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. 

Uprawnienia (dokumenty) wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy od 4 grudnia 2011 r.

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • licencja wspólnotowa

Jak widać do 4 grudnia 2011 r. przedsiębiorcy będą musieli uzyskać nowe dokumenty, gdyż dotychczasowe uprawnienia stracą ważność. Wszyscy przewoźnicy, niezależnie od obszaru na którym wykonują przewozy, będą musieli uzyskać jednakowe zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych. Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, oprócz zezwolenia będą zobowiązani uzyskać licencję wspólnotową. Kto będzie wydawał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy także kto będzie wydawać nowe licencje wspólnotowe. Nie określono też zasad i trybu wymiany dotychczasowych uprawnień na nowe dokumenty. A czas ucieka i wątpliwe jest, aby można było wymienić kilkaset tysięcy dokumentów w kilka miesięcy.

Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika
Oprócz samych uprawnień, zmienione są także warunki, których spełnienie już wkrótce będzie wymagane od przewoźnika.

Warunki, których spełnienie wymagane jest od przewoźnika Wymagania w zakresie:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • kompetencji zawodowych
 • dobrej reputacji
 • sytuacji finansowej
 • pojazdów
 • siedziby
 • bazy eksploatacyjnej

Sporym zaskoczeniem dla polskich przedsiębiorców może być wymóg posiadania siedziby i bazy eksploatacyjnej. Wiele tysięcy firm, których biuro znajduje się teoretycznie w mieszkaniu i których pojazdy parkują na parkingu pod blokiem lub na polu, będzie musiało podjąć spory wysiłek w celu dostosowania się do nowych wymagań. I akurat w tym przypadku konieczność dostosowania się do przepisów unijnych wyjdzie na dobre naszemu krajowemu rynkowi przewozów drogowych.

Kompetencje zawodowe
Pierwsze ze wskazanych wyżej warunków dotyczą kompetencji zawodowych przewoźnika. Tak jak dotychczas firma będzie musiała wykazać się osobą zarządzającą transportem posiadającą odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika. Nie mniej diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. 

Wymagania wobec osoby zarządzającej transportem 
osoby uznane za zarządzające transportem • osoba zarządzająca operacjami transportowymi, która jest:

• pracownikiem,
• dyrektorem,
• udziałowcem,
• właścicielem,
• przedsiębiorcą, lub
• członkiem organu zarządzającego firmą
• osobą wyznaczona w drodze umowy cywilno-prawnej spełniającą dodatkowe wymagania* 

sposób wykonywania zarządu transportem - rzeczywiste i ciągłe zarządzanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa 

dokument potwierdzający kompetencje zawodowe certyfikat – jeden, niezależny od obszaru na którym wykonywane są przewozy 

dobra reputacja wymagana

od 4 grudnia 2011 r. dodatkowym wymaganiem dla osoby zarządzającej operacjami transportowymi, która została wyznaczona przez przedsiębiorcę w drodze umowy cywilno-prawnej ma być:

 • zamieszkanie na terenie wspólnoty
 • spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej
 • sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły,
 • określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
 • zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika,
 • ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do 4,
 • ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do 50.


Analiza nowych przepisów pozwala przyjąć, że zarządzanie operacjami transportowymi ma polegać na wykonywaniu zadań związanych w szczególności:

• z utrzymaniem i konserwacją pojazdów, 
• ze sprawdzaniem umów i dokumentów przewozowych, 
• z podstawową księgowością, 
• z przydzielaniem ładunków lub usług kierowcom i pojazdom, oraz
• ze sprawdzaniem procedur związanych z bezpieczeństwem.

Nowe rozwiązania mogą spowodować, iż w dniu 4 grudnia 2011 r. może w niektórych firmach zabraknąć osób zarządzających transportem. Wynika to z dwóch okoliczności. Po pierwsze, znaczna część osób zarządzających transportem w oparciu o umowę cywilno-prawną nie będzie spełniać dodatkowych wymogów określonych dla takich osób. Po drugie, nie ma jeszcze przepisów prawa krajowego określającego zasady uznawania certyfikatów kompetencji zawodowej przewoźnika wydawanych w zakresie krajowego transportu drogowego. Jedynie posiadacze certyfikatów CPC na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych mogą spać spokojnie. Te ostatnie dokumenty będą z całą pewnością uznawane.

Dobra reputacja

Dotychczasowy wymóg dobrej reputacji pozostaje utrzymany, aczkolwiek zmienią się szczegółowe wymagania w tym zakresie. 

Wymagania w zakresie dobrej reputacji Szczegóły:
Osoby wobec których wymagana jest dobra reputacja:
przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osoba zarządzająca transportem (posiadacz CPC) 
Rodzaj orzeczenia będącego podstawą uznania, iż warunek dobrej reputacji nie jest spełniony 
• wyrok sądu za przestępstwo 
• każde inne orzeczenie nakładające sankcję (w tym także decyzja administracyjna) 

Rodzaj naruszeń będących podstawą do uznania, iż warunek dobrej reputacji nie jest spełniony 
Poważne naruszenia przepisów krajowych:

• prawa handlowego,
• prawa upadłościowego,
• dot. płac i warunków zatrudnienia,
• prawa o ruchu drogowym,
• dot. odpowiedzialności zawodowej,
• dot. handlu ludźmi lub narkotykami,
• innych wskazanych w przepisach prawa krajowego.

Poważne naruszenia przepisów wspólnotowych w zakresie:

• rozporządzeń 561/2006 i 3821/85,
• dyrektywy 96/53
• dyrektywy 2003/59
• dyrektywy 96/96
• rozporządzeń 1072/2009 i 1073/2009
• dyrektywy 94/55
• dyrektywy 92/6
• dyrektywy 2006/126
• rozporządzenia 1071/2009,
• dyrektyw 91/628 i 411/98 

Sytuacja finansowa


Także w przypadku wymogu wykazania się odpowiednią sytuacją finansową, od 4 grudnia 2011 r. zmienią się jedynie szczegółowe rozwiązania. :

Wymagania dotyczące sytuacji finansowej Szczegóły: Przedmiot oceny kapitał i rezerwy 
Wartość przedmiotu oceny co najmniej 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy i 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy 
Dokumenty potwierdzające 
Poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe, lub (za zgodą organu wydającego zezwolenie) zabezpieczenie w postaci gwarancji lub ubezpieczenia wydanych przez:

• bank, 
• instytucję finansową, lub
• firmę ubezpieczeniową. 

Pojazdy


W zakresie wymogu posiadania pojazdu, nowe przepisy nie wprowadzą nic nowego. Tak jak dotychczas przewoźnik będzie musiał wykazać się posiadaniem co najmniej jednego zarejestrowanego pojazdu. 

Siedziba


Posiadanie siedziby jest nowym wymogiem, który zacznie obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. W stosunku do siedziby nowe przepisy unijne wymagają, aby składała się z lokali, w których są prowadzone (i przechowywane) dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp muszą mieć organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika.

Baza eksploatacyjna


Posiadanie bazy eksploatacyjnej jest kolejnym nowym wymaganiem. Trzeba tutaj wskazać, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego już od dłuższego czasu postulował wprowadzenia takiego wymogu do polskiej ustawy o transporcie drogowym. Także ten wymóg będzie obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Baza eksploatacyjna powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności związanej z pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły. Niestety te wymagania nie są precyzyjne i dlatego należy rozważyć ich dookreślenie w krajowych przepisach, aby uniemożliwić dowolną ich interpretację przez organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika


Polityka prywatności witryny internetowej www.magnumchorula.pl

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób firma PHS Magnum SJ J.Pasternak, A.Pasternak wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które podajesz PHS Magnum SJ J.Pasternak, A.Pasternak podczas korzystania z tej witryny.

PHS Magnum SJ J.Pasternak, A.Pasternak zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z tej witryny, możesz mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

PHS Magnum SJ J.Pasternak, A.Pasternak może od czasu do czasu zmieniać te zasady, aktualizując tę ​​stronę. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 17-10-2022.

Co gromadzimy

Możemy zbierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz stanowisko
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail
 • informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • inne informacje związane z ankietami i/lub ofertami klientów

 

Co robimy z informacjami, które gromadzimy

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:

 • Prowadzenie ewidencji wewnętrznej.
 • Możemy wykorzystywać te informacje do ulepszania naszych produktów i usług.
 • Możemy okresowo wysyłać promocyjne wiadomości e-mail dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail.
 • Od czasu do czasu możemy również wykorzystać Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w celu badania rynku. Możemy kontaktować się z Państwem mailowo, telefonicznie, faksem lub pocztą. Możemy wykorzystać te informacje, aby dostosować witrynę do Twoich zainteresowań.


Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online.

Jak używamy ciasteczek

Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie na dysku twardym Twojego komputera. Gdy wyrazisz zgodę, plik zostanie dodany, a plik cookie pomaga analizować ruch w sieci lub informuje, kiedy odwiedzasz konkretną witrynę. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na użytkownika jako osobę fizyczną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do Twoich potrzeb, upodobań i antypatii poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.

Używamy plików cookie dziennika ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie i ulepszać naszą stronę internetową w celu dostosowania jej do potrzeb klienta. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane są usuwane z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Ciebie przydatne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Twojego komputera ani żadnych informacji o Tobie, innych niż dane, które zdecydujesz się nam udostępnić.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Może to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Odnośniki do innych witryn internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednak po skorzystaniu z tych linków, aby opuścić naszą witrynę, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną witryną. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich witryn, a takie witryny nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym danej witryny internetowej.

Kontrola Twoich informacji osobistych

Możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

 • za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, w które możesz kliknąć, aby wskazać, że nie chcesz, aby informacje były wykorzystywane przez nikogo do celów marketingu bezpośredniego
 • jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, pisząc do nas lub wysyłając do nas e-mail na adres [adres e-mail]

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani wynajmować Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci informacji promocyjnych na temat stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli powiesz nam, że chcesz, aby tak się stało.

Możesz poprosić o szczegóły dotyczące Twoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 roku. Należna będzie niewielka opłata. Jeśli chcesz otrzymać kopię posiadanych informacji, napisz na adres [adres].

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są nieprawidłowe lub niekompletne, napisz do nas lub wyślij e-mail tak szybko, jak to możliwe na powyższy adres. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się nieprawidłowe.