Nasz specjalistyczny warsztat mechaniczny posiada decyzję wydaną przez Transportowy Dozór Techniczny uprawniającą do wykonywania wszystkich napraw, oraz modernizacji autocystern, naczep typu silos, cementonaczep i innych zbiorników ciśnieniowych zamontowanych na podwoziach samochodowych, podlegających pod nadzór Transportowego Dozoru Technicznego.

 Usługi świadczone przez nasz zakład:

  • przeglądy i rewizje TDT
  • naprawy eksploatacyjne silosów, cementonaczep, cystern oraz wszystkich innych naczep podlegających pod dozór TDT
  • konserwacja/wymiana i legalizacja zaworów bezpieczeństwa
  • serwis układów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych
  • powypadkowe naprawy silosów, cementonaczep i cystern
  • sprzedaż części zamiennych do naczep typu silos, cementonaczep, paszowozów, mąkowozów i cystern wszystkich marek
  • odzyskiwanie dokumentacji technicznej od producentów naczep w celu rejestracji w TDT

Dokonujemy wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem naczep zbiorników w transporcie objętych dozorem Transportowy Dozór Techniczny, również takich, które jeszcze nie posiadają żadnych polskich dokumentów, a które już są zarejestrowane w wydziałach komunikacji w Polsce do 30 kwietnia 2001 r.

Sporządzamy pełną dokumentację techniczną i dostosowujemy do wymagań TDT. Robimy w imieniu klienta wszystko aż do uzyskania akceptacji TDT.