• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych RENAULT, części zamienne RENAULT

Profesjonalna hala warsztatowa z 14 stanowiskami 
Zadzwoń i umów się na naprawę Nawiguj do nas za pomocą google maps

Unlimited.

EXPLORE
Nieeksploatowany po­jazd cię­ża­ro­wy powoduje poważne stra­ty dla przed­się­bior­cy, o czym dowiaduje się każdego roku tysiące przewoźników, za­rów­no tych małych, oraz dużej wielkości. Występujemy te­mu kłopotowi en face, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis ciężarówek RENAULT. Wykonujemy wszel­kich na­praw ciężarówek RENAULT, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw skomplikowanych np. hydrauliki, mostów, skrzyń biegów czy też ukła­dów pneumatycznych i instalacji elektrycznej. To jed­nak nie całość. Poznaj serwis mechaniczny RENAULT Magnum lepiej. Bezzwłoczna naprawa i przystępne ce­ny? To po­łą­cze­nie odnajdziesz jedynie w ser­wi­sie ciężarówek Magnum. Nie do przecenienia plusem warsztatu RENAULT w Magnum jest zapewniona do­stęp­ność każdych czę­ści ciężarówek. Od trzydziestu lat paramy się mię­dzy in­ny­mi ich sprze­da­żą, ale re­ali­zu­je­my też serwisy ciężarówek RENAULT, także tych naj­bar­dziej zło­żo­nych i trudnych. Zle­ca­jąc w Magnum usłu­gę ser­wi­su RENAULT, mo­żesz zdawać się na błyskawiczną re­ali­za­cję, gdyż fa­chow­cy pra­cu­ją­cy w na­szej ekipie posiadają dowolną część dostępną, dzię­ki cze­mu pomniejsza się czas po­trzeb­ny do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co jeszcze, fa­chow­cy specjalizują się w dowolnej dzie­dzi­nie warsztatu RENAULT i gospodarują kwalifikacją po­zwa­la­ją­cą na nazwanie usterki, któ­re­go nie uda­ło się zidentyfikować in­nym za­kła­dom.
serwis-renault-czesci-zamienne-krapkowice.png

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM