• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych IVECO, części zamienne IVECO

Nieeksploatowany samochód cię­ża­ro­wy powoduje ogrom­ne stra­ty dla przewoźnika, o czym dowiaduje się co­rocz­nie tysiące firm, także tych małych, i dużej wielkości. Ukazujemy się te­mu mankamentowi en face, re­ali­zu­jąc pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis aut ciężarowych IVECO. Podejmujemy się wszel­kich na­praw aut ciężarowych IVECO, a w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw bar­dzo zło­żo­nych np. hydrauliki, mostów, skrzyń biegów albo ukła­dów wy­de­cho­wych i instalacji elektrycznej. To mimo wszystko nie wszyst­ko. Poznaj warsztat mechaniczny IVECO Magnum lepiej. Bar­dzo szyb­ka re­ali­za­cja a także przystępne ce­ny? Takie świetne po­łą­cze­nie znaj­dziesz jedynie w ser­wi­sie aut ciężarowych Magnum. Potężnym plusem serwisu mechanicznego IVECO w Magnum jest nieprzerwana przystępność potrzebnych czę­ści ciężarówek. Od trzech dekad trudnimy się mię­dzy in­ny­mi ich dostarczaniem, ale re­ali­zu­je­my tak­że usuwanie usterek aut ciężarowych IVECO, też tych najmocniej skomplikowanych i nieprzystępnych. Zle­ca­jąc w Magnum usłu­gę ser­wi­su IVECO, mo­żesz zdawać się na prędką re­ali­za­cję, gdyż mechanicy pra­cu­ją­cy w na­szej firmie ma­ją dowolną część w magazynie, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas wymagany do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co wię­cej, mechanicy są wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w każdej płaszczyźnie serwisu mechanicznego IVECO i skupiają w ręku wie­dzą przyzwalającą na zdiagnozowanie usterki, takiego jakiego nie uda­ło się wy­kryć in­nym za­kła­dom.
serwis-iveco-czesci-zamienne.jpg

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM