• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis, naprawa i części zamienne naczep SCHMITZ CARGOBULL

Serwis, naprawa i części zamienne naczep SCHMITZ CARGOBULL

Bezzwłoczna re­ali­za­cja oraz ni­skie ce­ny? To po­łą­cze­nie spotkasz jedynie w ser­wi­sie ciężarówek Magnum.
Nie­uży­wa­na naczepa SCHMITZ CARGOBULL to duże stra­ty dla przed­się­bior­cy, o czym prze­ko­nu­je się każdego miesiąca setki przewoźników, tak samo tych małej wielkości, jak również ogromnych. Ukazujemy się te­mu zmartwieniu na­prze­ciw, re­ali­zu­jąc pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep SCHMITZ CARGOBULL. Podejmujemy się wszystkich na­praw naczep SCHMITZ CARGOBULL, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw poważnych np. elektryki, pneumatyki, hydrauliki a także ukła­dów hydraulicznych  i elektryki. To jed­nak nie wszyściutko. Poznaj  serwis mechaniczny naczep SCHMITZ CARGOBULL szczegółowo.
Nie do przecenienia atu­tem ser­wi­su naczep SCHMITZ CARGOBULL w Magnum jest sta­ła dostęp do  wszystkich czę­ści naczep. Od trzech dekad zaj­mu­je­my się także ich dostarczaniem, lecz wykonujemy też na­pra­wy naczep  SCHMITZ CARGOBULL, rów­nież tych najmocniej skomplikowanych i wy­ma­ga­ją­cych. Zle­ca­jąc w Magnum usłu­gę ser­wi­su naczepy SCHMITZ CARGOBULL, mo­żesz zdawać się na błyskawiczną re­ali­za­cję, gdyż fa­chow­cy pra­cu­ją­cy w na­szej firmie ma­ją każ­dą część w magazynie, dzię­ki cze­mu skraca się czas wymagany do na­pra­wy, jak i jej koszt. Co dodatkowo, fa­chow­cy specjalizują się w dowolnej płaszczyźnie serwisu mechanicznego naczep SCHMITZ CARGOBULL i dys­po­nu­ją wie­dzą przyzwalającą na zi­den­ty­fi­ko­wa­nie pro­ble­mu, któ­re­go nie uda­ło się zidentyfikować pozostałym serwisom mechanicznym.

PRACE MECHANICZNE

PLN150/godz

SPAWANIE

PLN165/godz

LAKIEROWANIE SCHMITZ CARGOBULL

PLN165/godz

Zapraszamy do serwisu mechanicznego naczep SCHMITZ CARGOBULL! Jeśli masz więcej pojazdów, to poproś nas o indywidulną ofertę na naprawy naczep SCHMITZ CARGOBULL.

ZAUFALI NAM