• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych VOLVO, części zamienne VOLVO

Nieeksploatowany po­jazd cię­ża­ro­wy ge­ne­ru­je duże stra­ty dla przed­się­bior­cy, o czym dowiaduje się każdego miesiąca tysiące przewoźników, za­rów­no tych niewielkich, i dużej wielkości. Wyruszamy te­mu kłopotowi na­prze­ciw, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis aut ciężarowych VOLVO. Do­ko­nu­je­my każdych na­praw aut ciężarowych VOLVO, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw bar­dzo zło­żo­nych np. skrzyń bie­gów, mo­stów, hy­drau­li­ki czy też ukła­dów pneumatycznych i instalacji elektrycznej. To mimo wszystko nie całość. Poznaj serwis mechaniczny VOLVO Magnum z bli­ska. Natychmiastowa eliminacja usterek oraz przystępne ce­ny? Takie świetne po­łą­cze­nie odnajdziesz tyl­ko w ser­wi­sie aut ciężarowych Magnum. Potężnym plusem warsztatu mechanicznego VOLVO w Magnum jest nieprzerwana przystępność każdych czę­ści pojazdów ciężarowych. Od 30tu lat zaj­mu­je­my się też ich sprze­da­żą, lecz wykonujemy też serwisy aut ciężarowych VOLVO, też tych najmocniej skomplikowanych i nieprzystępnych. Zle­ca­jąc u nas usłu­gę ser­wi­su VOLVO, mo­żesz li­czyć na bar­dzo szyb­ką re­ali­za­cję, gdyż specjaliści pra­cu­ją­cy w na­szej za­ło­dze posiadają każ­dą część pod rę­ką, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas wymagany do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co wię­cej, specjaliści specjalizują się w dowolnej dzie­dzi­nie warsztatu mechanicznego VOLVO i gospodarują nauką przyzwalającą na zdiagnozowanie awarii, jakiego nie uda­ło się zdiagnozować obcym firmom.
serwis-volvo-czesci-zamienne-krapkowice.jpg

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM