• +48 602716551
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 06:00 - 20:00

Serwis pojazdów ciężarowych DAF, Serwis DAF TIR, Części zamienne DAF

Nieeksploatowany samochód cię­ża­ro­wy powoduje duże stra­ty dla firmy, o czym dowiaduje się każdego miesiąca wie­le ty­się­cy przewoźników, także tych mniej­szych, jak również dużej wielkości. Ukazujemy się te­mu zmartwieniu twarzą w twarz, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych DAF. Podejmujemy się wszystkich na­praw sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych DAF, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw bar­dzo zło­żo­nych np. hydrauliki, mostów, skrzyń biegów czy też ukła­dów wy­de­cho­wych i elektryki. To mimo wszystko nie wszyst­ko. Poznaj serwis mechaniczny DAF Magnum szczegółowo. Natychmiastowa eliminacja usterek i przystępne ce­ny? Takie świetne po­łą­cze­nie spotkasz tyl­ko w ser­wi­sie sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych Magnum. Ogrom­nym atu­tem warsztatu mechanicznego DAF w Magnum jest nieprzerwana do­stęp­ność potrzebnych czę­ści pojazdów ciężarowych. Od 30tu lat zaj­mu­je­my się także ich dostarczaniem, lecz wykonujemy też remonty sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych DAF, także tych naj­bar­dziej zło­żo­nych i nieprzystępnych. Zle­ca­jąc w Magnum usłu­gę ser­wi­su DAF, mo­żesz zdawać się na błyskawiczną re­ali­za­cję, gdyż fa­chow­cy pra­cu­ją­cy w na­szej firmie trzymają dowolną część pod rę­ką, dzię­ki cze­mu zmniej­sza się czas konieczny do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co jeszcze, fa­chow­cy dokształcają się w dowolnej problamtyce warsztatu mechanicznego DAF i dzierżą kwalifikacją przyzwalającą na nazwanie awarii, któ­re­go nie uda­ło się zidentyfikować obcym firmom.
serwis-czesci-zamienne-daf.png

MECHANIK

PLN150/godz

SPAWACZ

PLN165/godz

LAKIERNIK

PLN165/godz

ZAUFALI NAM